ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องออกกำลังกาย

ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับ การพัสดุ

มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำห้อง IT และเครื่องออกกำลังกายประจำศูนย์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้

               ๑. กิจกรรมประจำห้อง IT

                   - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                   จำนวน   ๓๕  เครื่อง

                   - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค                                   จำนวน   ๒    เครื่อง

               ๒. กิจกรรมศูนย์สุขภาพ

                   - เครื่องออกกำลังกาย                                         จำนวน   ๑๒  เครื่อง

โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2558,23:33   อ่าน 617 ครั้ง