ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.             ท่องบทอาขยาน  ช่วงชั้นที่ 1 ได้รางวัล เหรียญเงิน

2.             ท่องบทอาขยาน  ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัล เหรียญเงิน

3.             อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ  ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัล เหรียญเงิน

4.             เขียนเรียงความและคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 1 ได้รางวัล เหรียญทองแดง

5.             เขียนเรียงความและคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัล เหรียญเงิน

6.             แต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่  ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัล เหรียญทองแดง

 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1.               โปรแกรม GSP ได้รางวัล เหรียญทองแดง

2.               คิดเลขเร็ว  ช่วงชั้นที่ 2  ได้รางวัล เหรียญทองแดง


สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.             อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัล เหรียญเงิน


สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.             ประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 1 ได้รางวัล เหรียญทอง

2.             ประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัล เหรียญทอง

3.             นิทานคุณธรรม  ช่วงชั้นที่1  ได้รางวัลเหรียญเงิน

4.             นิทานคุณธรรม  ช่วงชั้นที่1  ได้รางวัลเหรียญทองแดง

 

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1.             ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ได้รางวัลเหรียญทองแดง

 

สาระการเรียนรู้ศิลปะ

1.             รำวงมาตรฐาน  ได้รางวัลเหรียญทอง

2.             ร้องเพลงไทยสากล  (หญิง )ได้รางวัลเหรียญทอง

3.             ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  (หญิง )ได้รางวัลเหรียญทองแดง

4.             ประติมากรรมนูนต่ำ  ช่วงชั้นที่ 1 ได้รางวัล เหรียญทองแดง


สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.             Webpage Web Editor  ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัล เหรียญทอง (ตัวแทนเขต )

2.             E –Book  ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัล เหรียญทอง (ตัวแทนเขต )

3.             Presentation  ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัล เหรียญทอง

4.             Paint  ช่วงชั้นที่   1  ได้รางวัล เหรียญทอง

5.             โครงงานอาชีพ  ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัล เหรียญทอง

6.             การแปรรูปอาหาร ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัล เหรียญทอง

7.             การจัดสวนถาดแบบแห้ง  ช่วงชั้นที่ 2 ได้รางวัล เหรียญทอง


สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1.             การพูด ช่วงชั้นที่ 1  ได้รางวัล เหรียญทองแดง


สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.             ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ได้รางวัล เหรียญทอง (ตัวแทนเขต )

2.             กิจกรรม A – Math ได้รางวัลเหรียญเงิน

3.             กิจกรรม Cross Word ได้รางวัลเหรียญเงิน

4.             ผูกเงื่อน เดิน ทรงตัวและโยนบอล ได้รางวัล เหรียญทองแดง


ระดับปฐมวัย

1.             ปั้นดินน้ำมัน ได้รางวัลเหรียญทอง

2.             เล่านิทานประกอบสื่อ ได้รางวัลเหรียญทอง

3.             ฉีก ตัด ปะ กระดาษความคิดสร้างสรรค์  ได้รางวัลเหรียญเงิน

โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2556,20:41   อ่าน 1207 ครั้ง