ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรการอบรม จาก “ดร.ชูชาติ แก้วนอก” ผอ.สพป.สป.1
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 “ดร.ชูชาติ แก้วนอก” ผอ.สพป.สป.1 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่คณะคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง  ที่ผ่าน“การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ณ ห้องประชุมพอเพียง โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง  โดยการจัดอบรมครั้งนี้มี นางสาวดาวัลย์  ชูไสว ผู้อำนวยการเป็นประธาน และวิทยากรในการอบรม
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2561,23:12   อ่าน 18 ครั้ง