ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบมรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิถีพุทธ สุจริต สู่ความพอเพียง
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จัดอบรมในหัวข้อ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิถีพุทธ สุจริต สู่ความพอเพียง" ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  โดยมีนางสาวดาวัลย์ ชูไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง เป็นประธานและวิทยากรในการอบรม
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2561,22:11   อ่าน 23 ครั้ง