ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง มอบเงินอุดหนุนการศึกษาให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยภายในงานท่านผู้อำนวยการดาวัลย์ชูไสว และ รองฯ จตุพร สาระภาพ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกตรองที่นำบุตรหลาน มารับเงินแุดหนุน และบุคลากรครูได้คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนด้วย

โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2561,13:14   อ่าน 52 ครั้ง