ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง ซึ่งกิจกรรมมุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เช่น การเข้าฐานเรียนรู้ที่หลากหลาย ฐานเรียนรู้การลอกอุโมงค์ ฐานเรียนรู้กู้ระเบิด ส่งเสริมความสามัคคี ฐานการไต่เชือก ฐานการทำอาหาร และกิจกรรมเดินทางไกลได้ความรู้ ณ ชุมชนราษฎร์บำรุง
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560,09:58   อ่าน 354 ครั้ง