ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรองประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 "Day Camp "  โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายมุ่งเน้นพัีฒนาการการใช้ทักษะชีวิตอย่างมีแบบแผนและการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี มีความสามัคคีในหมู่คณะ  เช่น การเข้าฐานการเรียนรู้ การไต่เชือก การลอดอุโมงค์ การผูกเงื่อน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความรู้และสนุกสนาน
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560,09:46   อ่าน 279 ครั้ง