ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ นักเรียนเก่ง ครูดี ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ พัฒนาคุณภาพอย่างรอบด้าน
วันที่ 12-13 กันยายน 60 นางสาวดาวัลย์   ชูไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงพร้อมคณะครู ได้เข้าร่วม  “ โครงการเปิดบ้านวิชาการ นักเรียนเก่ง ครูดี ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ พัฒนาคุณภาพอย่างรอบด้าน”  โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  และ ดร.ศักดิ์นิพน  สว่างวงศ์ เดินทางมาเป็นประธานให้พิธีในวันที่ 13 กันยายน 2560 ทั้งนี้คุณครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครูของคุรุสภาทั้งหมด  3 ท่านคือ คุณครูธนารักษ์  ยืนยง  คุณครูปารดา  วงศ์ชนเดช และคุณครูนันท์ยเรศ  ศิริยา  อีกทั้งทางโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุงได้ร่วมแสดงผลงานโรงเรียนสุจริตและโครงงานคุณธรรม  “บริษัทสร้างการดี”  ณ  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,14:19   อ่าน 210 ครั้ง