ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน
วันพฤหัสบดี  ที่ 7  กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง ได้จัดโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยมีท่าน สจ.ชนะ  หงวนงามศรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน  เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของผู้เสพยาเสพติด ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2560,14:17   อ่าน 165 ครั้ง