ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ว.ร.บ.พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันอาเซียน
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดบูรณาการอาเซียน  " ว.ร.บ.พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันอาเซียน " โดยมีฐานให้ความรู้นักเรียนในทั้งหมด 8  กลุ่มสาระ  เช่น กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และเล่นเกมตอบคำถาม อาเซียนรอบรู้  กลุ่มสาระภาษาไทย บัตรคำหรรษา คณิตศาสตร์ กระบวนการคิด 24 และบันไดงู  ภาษาต่างประเทศ  English is easy  และอีกหลากหลายกิจกรรมจากทุกกลุ่มสาระ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เ้พื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีกระบวนการคิดและก้าวทันอาเซียน
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:04   อ่าน 243 ครั้ง