ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันที่25 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา2560  "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ สร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สุ่วิถีแห่งนวัตกรรม" เวลา 09.00 น.-11.30 น. โดยมีท่านผู้อำนวยการดาวัลย์  ชูไสว เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมที่หลายหลายเช่น การประกวดแฟนซีชุดรีไซเคิล การทดลองเครื่องร่อน และการเข้าฐานการทดลองทั้งหมด 12 ฐานการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนได่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมทดลอง ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,10:44   อ่าน 241 ครั้ง