ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
อาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง

ทิศเหนือ ติดเขตอำเภอบางพลี
ทิศใต้ ติดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดเขตบริการโรงเรียนคลองบางปู
ทิศตะวันตก ติดเขตบริการโรงเรียนคลองเสาธง